top of page

APRIL SHIPPING UPDATES

April boxes will start going out this Thursday (May 5th). All boxes should be shipped out by Monday (May 9th).

204 views1 comment

Recent Posts

See All

MAY & PRIDE BOX SHIPPING UPDATES

All Pride boxes have shipped! If you have not received a tracking number, please email us at support@beaconbookbox.com. May boxes begin shipping 6/30! Tracking numbers will start being sent out today

MARCH SHIPPING UPDATES

All of our March orders/boxes have been shipped. Email support@beaconbookbox.com if you still have not received your tracking number.

Shipping Updates - April 2nd

✨ March Boxes: We were shipped unsigned books and had to send them back to get signed copies. This has been fixed, woohoo! We are just waiting for the final item to make its way to us. We hope to star

1 Comment


tạo tài khoản nhà mẫu đề nghị chuẩn bị các gì?

bây giờ danh sách này, chúng tôi nghĩ rằng người dùng ra đời thể chuẩn bị ngay và luôn để cho việc tạo tài khoản không bị ngăn cách. Danh sách các cẩn thận bắt buộc tầm giá bao gồm:

  • Tên tài khoản / username

  • Mật khẩu / password (ít nhất 2 cái)

  • Câu trả lời cho câu hỏi bảo mật

  • Email của bạn

  • Số điện thoại (có thể liên lạc được)

  • tài khoản ngân hàng (có ghi danh Internet Banking)

  • Hình chụp CMND / CCCD hoặc các giấy tờ chứng minh danh tánh của người chơi

  • khiến cho bố trí kết nối Internet

Và bên dưới, nhà phân…


Like
bottom of page